• Blog,  Oběti trestné činnosti

  Právo oběti trestného činu na pomoc od státu dopadá i na náhradu nemajetkové újmy

  Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. ledna 2019, sp. zn. 9 As 423/2018 náleží peněžitá pomoc od státu obětem trestné činnosti uvedeným v § 24 odst. 1 zákona č. 45/2013 Sb., o pomoci obětem trestných činů (obětem, kterým bylo v důsledku trestného činu ublíženo na zdraví; byla jim způsobena těžká újma na zdraví; obětem trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti; dítěti, které je obětí trestného činu týrání svěřené osoby, zákonem vyjmenovaným pozůstalým po obětech trestných činů) i za nemajetkovou újmu, a to v případě, „že pravomocným rozsudkem již bylo rozhodnuto o náhradě škody nebo nemajetkové újmy“. V takovém případě oběť trestného činu „obdrží peněžitou pomoc v této pravomocně přiznané výši až do částky…

 • Blog,  Přestupky s souvisejicí

  Klubová akce a veřejná hudební produkce

  Kdo někdy pořádal koncert, zábavu nebo provozuje klub či diskotéku, tak určitě ví, že kromě zajištění věcí organizačního a technického rázu je nezbytné myslet i na otázky právní spojené s pořádáním hudebních akcí. Mým cílem není podat obšírnou zprávu na co vše musí být v takovém případě pamatováno, ale pouze seznámit Vás s jedním zajímavým rozhodnutím (mého oblíbeného) Nejvyššího správního soudu, které se týká pojmu veřejná hudební produkce. Jak jistě všichni víte, obce mají pravomoc vydávat obecně závazné vyhlášky. Těmito vyhláškami mohou stanovit pravidla mimo jiné i pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku…

 • Blog

  Dědictví není vždy výhra aneb výhrada soupisu dědictví a konvokace věřitelů

  Smrt v rodině, blízké či vzdálené, s sebou kromě zármutku přináší i další starosti. Jednou z nich je dědické řízení, ve kterém se jednoduše řečeno rozhoduje o tom, jak bude naloženo s majetkem zemřelého, tedy s pozůstalostí. I v tuto chvíli musíte být obezřetní. Pozůstalost tvoří nejen aktiva (peníze, hmotný majetek) ale i pasiva (dluhy) a v dědictví nejde nabýt jedno bez druhého, takže se může stát, že spolu s televizí a pračkou zdědíte i dluh, jehož hodnota mnohonásobně převyšuje hodnotu majetku nabytého v dědictví. Navíc povinnost hradit dluhy nabyté dědictvím se vztahuje i na dluhy zemřelého, o kterých jste v době projednávání dědictví nevěděli… Není neobvyklé, že věřitel vyčkává na konec dědického řízení, aby dluh následně vymáhal po nic…

 • Blog,  Oběti trestné činnosti

  Oběť domácího násilí a právo na bezplatnou právní pomoc

  Oběť domácího násilí má mimo jiné:   a/ právo na odbornou pomoc, včetně právní pomoci;b/ právo na informace;c/ právo na ochranu před hrozícím nebezpečím;d/ právo na ochranu soukromí;e/ právo na ochranu před druhotnou újmou;f/ právo na peněžitou pomoc. Tuto pomoc poskytují subjekty registrované v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů (https://otc.justice.cz/verejne/seznam.jsf). Oběti domácího násilí mají v drtivé většině případů právo na to, aby jim byla poskytnuta odborná pomoc, a to včetně právní pomoci poskytované zdarma, a to i ve všech fázích trestního řízení. Více v článku pod tímto oknem.  Pokud se chtějí vymanit z koloběhu domácího násilí, musí v sobě jeho oběti najít velkou vnitřní sílu nejen proto, aby začaly svou situaci řešit, ale i k tomu, aby ji dokázaly dovést až do…

 • Blog

  Výživné zletilého dítěte

  Když bylo Lucii 18 let, opustil Luciin otec její mámu, ji a její sourozence, a vydal se svou vlastní cestou, aniž by se s Luciinou mámou rozvedl. Od té doby nesla veškeré náklady spojené s chodem domácnosti Luciina máma. Otec nepřispíval na výživu své manželky ani jejich společných dětí. Lucie složila příjímací zkoušky na vysokou školu a zahájila studium bakalářského studijního programu a následně navazujícího magisterského programu. Lucie studovala v prezenční formě, takže neměla moc času si přivydělávat, a její máma, která se sama starala o Luciiny sourozence, ji nemohla při studiu plně podporovat, protože na to neměla dost finančních prostředků. Postupem času musela Lucie stále více času trávit na různých…

 • Blog,  Přestupky s souvisejicí

  Návrat za volant po zákazu řízení

  Život s sebou občas nese i nepříjemnosti. I Vám se může „zadařit“ a můžete být potrestáni soudem nebo správním orgánem zákazem řízení. Trest je to hodně nepříjemný. Spousta lidí si dnes už ani nedokáže život bez řidičáku představit, a tak když přijde výzva správního orgánu k vrácení řidičského průkazu, tak si řidičák ponechají. Říkají si, že ten půlrok bez řízení přece vydrží, řidičák má platnost ještě dva roky tak proč ho vracet. Přece nebudou zbytečně čekat, než jim ho z úřadu vrátí. S touhle úvahou potom (s vypětím všech sil) přečkají dobu zákazu řízení, aniž by usedli za volant a hned druhý den po vykonání trestu skočí do auta na oslavnou projížďku. Radost ale dlouho…

 • Blog,  Nemovitosti,  Stavební a související

  Odnětí zemědělské půdy ze ZPF

  Našli jste pozemek pro dům svých snů? Je kousek od dálničního sjezdu na okraji obce a za ním jsou jen žírné lány, takže kvalitní půda pro ředkvičky a rajčata zaručena. Zkušeně jste si pohlídali soulad Vašeho stavebního záměru s územně plánovací dokumentací, dokonce jste si prověřili i to, že se nechystá její změna.  Už jen podepsat kupní smlouvu a začít stavět… Jenže pozor, kvalitní zemědělská půda, na které chcete stavět je hodnotou, která zasluhuje zvláštní ochranu, a to Vám může ukončit veškeré plány na výstavbu dřív, než kopnete do země. Ono totiž platí, že odnímat zemědělskou půdu lze pouze v nezbytném případě (např. pokud v dané lokalitě neexistují žádné pozemky pro výstavbu), přičemž odnímána…

 • Blog,  Přestupky s souvisejicí

  Pozor na ťukec a nějaké to škrábnutí k tomu

  Určitě znáte alespoň někoho, komu se podařilo při parkování nacouvat moc blízko k druhému autu… tak blízko, že se z toho druhé auto až otřepalo. Nebo někoho, komu se, stejně jako mě, podařilo obratným manévrem zkřížit zrcátka se zaparkovaným autem… Co v takové situaci udělat, když řidič druhého vozu není v dohledu a ani se neobjeví v takové té pětiminutovce od střetu, kdy se zpravidla svádíte vnitřní boj, jestli ujet nebo zůstat… Pevně věřím tomu, že všichni, co čtete tento příspěvek, byste se rozhodli neujet a postavili byste se k problému čelem. Tedy nejprve znaleckým okem zhodnotíte vrstvu špíny v oděrkách na druhém voze, abyste se ubezpečili o tom, že tenhle šrám jste nezpůsobili Vy a s přesvědčením,…

 • Blog,  Nemovitosti

  Pozor na územní plán

  Našli jste pozemek pro dům svých snů? Je kousek od dálničního sjezdu na okraji obce a za ním jsou jen luka a háje. Už jen podepsat kupní smlouvu a začít stavět… Jenže pozor, před koupí si prověřte územní plán a případně i podrobnější územně plánovací dokumentaci. To vše je nutné proto, aby se Vám snad nestalo, že si koupíte krásný pozemek pro výstavbu a zjistíte, že je sice určen k výstavbě, až poté co bude zastavěna jiná rozvojová lokalita nebo že je sice určen k výstavbě, ale ne rodinných domů. Nekupujete pozemek, ale pěkný dům s velkou zahradou a bazénem a máte tak pocit, že se Vás shora zmíněné již netýká. Jenže pozor,…

 • Blog,  Nemovitosti

  Pozor na přístup k nemovitosti

  Našli jste dům svých snů? Je kousek od dálničního sjezdu krásně přístupný po nové cestě. Už jen podepsat kupní smlouvu a stěhovat se… Jenže pozor, to že k Vašemu budoucímu novému domu vede pěkná nová cesta, ještě nemusí znamenat, že po ní můžete jezdit. Jinými slovy, to že k domu, existuje přístup faktický nemusí zároveň znamenat, že k němu je i přístup právní. Nedávno jsme s klientkou přesně takový problém odhalili a díky tomu, že se nám jej podařilo odhalit včas (tedy před uzavřením kupních smluv), bylo možné se předem s tímto problémem vypořádat. Jednoduše jsme se dohodli s vlastníkem přístupového pozemku a cesty na něm na zřízení služebnosti stezky a cesty. Klientka tak má zajištěn…