Ceník:

Smluvní odměna za poskytované služby může být určena

hodinovou sazbou (předpokládaný počet hodin bude vyčíslen klientovi při úvodní poradě nebo v reakci na podnět klienta zaslaný prostřednictvím formuláře; základní hodinová sazba činí 2000,- Kč; základní hodinová sazba může být upravena s ohledem na specifika řešeného případu);

počtem úkonů právní služby (odměna za jednotlivý úkon právní služby je stanovena advokátním tarifem s tím, že může být její výše dohodou přiměřeně upravena);

pevně sjednanou odměnou za kompletní vyřízení věci;

podílem na úspěchu (podíl z vysouzené částky)

přísudkem (úhrada nákladů řízení protistranou ve sporu)

pravidelnou měsíční platbou (pouze v případě dlouhodobé spolupráce za individuálně sjednaných podmínek)

kombinací shora uvedených způsobů

Není-li s klientem sjednána samostatně smluvní odměna za právní služby, náleží advokátovi odměna stanovená advokátním tarifem.

Vedle odměny jsou klientovi přeúčtovány hotové výdaje vynaložené v souvislosti s poskytnutím právní služby či náhrady advokáta.

Nejsem plátcem DPH.

Odměna za právní služby je s klientem sjednávána individuálně na základě specifik řešeného případu, předpokládané časové i odborné náročnosti.

Kupní Smlouvy

Kupní smlouva do 5 nemovitostí a souhrnné hodnoty převáděného majetku do 3.000.000 Kč8.000 Kč
Kupní smlouva do 5 nemovitostí a souhrnné hodnoty převáděného majetku do 5.000.000 Kč10.000 Kč
Kupní smlouva do 5 nemovitostí a souhrnné hodnoty převáděného majetku do 15.000.000 Kč15.000 Kč
Kupní smlouva nad 5 nemovitostí a souhrnné hodnoty převáděného majetku nad 15.000.000 Kčindividuální

Zahrnuje sepis kupní smlouvy, ověření podpisů, vyhotovení návrhu na vklad. Služba nezahrnuje poskytnutí advokátní úschovy.

Smlouvy o úschově

Smlouva o úschově do 6.000.000 Kč4.000 Kč
Smlouva o úschově nad 10.000.000 Kč7.000 Kč
Smlouva o úschově nad 15.000.000 Kč10.000 Kč
+ 100 Kč za každých započatých 100.000 Kč nad 16.000.000,- Kč