Blog,  Nemovitosti,  Stavební a související

Odnětí zemědělské půdy ze ZPF

Našli jste pozemek pro dům svých snů? Je kousek od dálničního sjezdu na okraji obce a za ním jsou jen žírné lány, takže kvalitní půda pro ředkvičky a rajčata zaručena. Zkušeně jste si pohlídali soulad Vašeho stavebního záměru s územně plánovací dokumentací, dokonce jste si prověřili i to, že se nechystá její změna.  Už jen podepsat kupní smlouvu a začít stavět…

Jenže pozor, kvalitní zemědělská půda, na které chcete stavět je hodnotou, která zasluhuje zvláštní ochranu, a to Vám může ukončit veškeré plány na výstavbu dřív, než kopnete do země.

Ono totiž platí, že odnímat zemědělskou půdu lze pouze v nezbytném případě (např. pokud v dané lokalitě neexistují žádné pozemky pro výstavbu), přičemž odnímána má být přednostně půda méně kvalitní. Půdy náležející do I. a II. třídy ochrany dle BPEJ patří z hlediska svých produkčních schopností mezi nejkvalitnější půdy v České republice. Příslušné orgány ochrany ZPF musí tuto nejkvalitnější půdu chránit a odnímat ji ze ZPF pouze ze závažných důvodů.

Na tom nic nemění ani to, že je Váš domeček v souladu s územním plánem, a pokud jsou v obci volné stavební parcely mimo zemědělskou půdu nebo např. nezastavěné proluky, tak domeček na černozemi jen tak nepostavíte…

Tento náhled má oporu i v judikatuře správních soudů. Pro labužníky uvádím rozsudek č.j.: 57 A 26/2018 – 74 Krajského soudu v Plzni.

Tedy pokud kupujete zemědělskou půdu za účelem výstavby, pak je nezbytné (hlavně u půd v I. a II. třídě bonity) kromě souladu s územně plánovací dokumentací prověřit i stanovisko orgánu ZPF k případnému odnětí půdy ze ZPF, neboť orgán ochrany ZPF není povinen takový souhlas vydat, i když je pozemek územní plánem určen k zastavění.