Zdeněk Vojtášek

Jsem samostatný advokát působící v Olomouci. Od roku 2007, ve kterém jsem ukončil studium Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně se věnuji právu zaměřenému převážně na nakládání s nemovitostmi. Zkušenosti nabyté v majetkoprávní oblasti jako právník a následně vedoucí odboru správy majetku v územní samosprávě jsem dále intenzivně rozvíjel při své koncipientské praxi, v jejímž rámci jsem poskytoval právní služby pro realitní kancelář s celorepublikovou působností vč. poskytování služeb v oblasti compliance.
Věnuji se zejména právu spojenému s převodem nemovitostí, družstevních podílů a katastrem nemovitostí. Vzhledem ke svým zkušenostem získaným před vstupem do advokacie se věnuji také právu spojenému s územní samosprávou a právu správnímu.
Současně vykonávám generální praxi, ve které se vzhledem ke své specializaci zaměřuji zejm. na oblast nakládání s majetkem, vymáhání pohledávek a zastupování před soudy a správními orgány.