Blog

Dědictví není vždy výhra aneb výhrada soupisu dědictví a konvokace věřitelů

Smrt v rodině, blízké či vzdálené, s sebou kromě zármutku přináší i další starosti. Jednou z nich je dědické řízení, ve kterém se jednoduše řečeno rozhoduje o tom, jak bude naloženo s majetkem zemřelého, tedy s pozůstalostí.

I v tuto chvíli musíte být obezřetní. Pozůstalost tvoří nejen aktiva (peníze, hmotný majetek) ale i pasiva (dluhy) a v dědictví nejde nabýt jedno bez druhého, takže se může stát, že spolu s televizí a pračkou zdědíte i dluh, jehož hodnota mnohonásobně převyšuje hodnotu majetku nabytého v dědictví. Navíc povinnost hradit dluhy nabyté dědictvím se vztahuje i na dluhy zemřelého, o kterých jste v době projednávání dědictví nevěděli…

Není neobvyklé, že věřitel vyčkává na konec dědického řízení, aby dluh následně vymáhal po nic netušícím dědici. Pozor – notář, před kterým se dědictví projednává Vás před dluhy nechrání, není to jeho úkol ani povinnost.

Takže co s tím? Uplatněte VÝHRADU SOUPISU DĚDICTVÍ a požádejte o provedení KONVOKACE VĚŘITELŮ.  Dědictví se sice zdrží a možná prodraží, ALE budete odpovídat za zděděné dluhy jen do výše nabytého dědictví a věřitelé, kteří vyčkávají na ukončení dědického řízení, aby udeřili na dědice budou mít smůlu. Tedy pokud zdědíte aktiva ve výši 50.000,- Kč budete povinni hradit jen dluhy do výše 50.000,- Kč bez ohledu, na jejich celkovou výši nebo se alespoň včas dozvíte, zda není dědictví předluženo.