Věnuji se zejména právu spojenému s převodem nemovitostí, družstevních podílů a katastrem nemovitostí.

V této oblasti Vám nabízím zejména:

Vzhledem ke svým zkušenostem získaným před vstupem do advokacie se věnuji také právu spojenému s územní samosprávou a právu správnímu.

V této oblasti Vám nabízím zejména:

Současně vykonávám generální praxi

V této oblasti Vám nabízím zejména:
 

Upozornění pro klienty

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR k mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.